SIGMA Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen
 

Over Sigma

Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen (SIGMA) is een programma waarbij gebruik gemaakt wordt van een nieuwe methode om innovatie in de industrie te versnellen. De aanpak blinkt uit in eenvoud en gaat helemaal back to basics: breng zoveel mogelijk bedrijven uit alle sectoren in quick-win workshops bij elkaar. Laat hen in een razend tempo zo veel mogelijk informatie uitwisselen over grondstoffen, afvalstoffen, energie en andere innovatieve ideeën. Dat levert verrassende nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven op. Maar niet alleen tussen bedrijven, ook kunnen er interessante uitwisselingen plaatshebben tussen bijvoorbeeld een groot ziekenhuis en een bedrijf. Ook de kennisinstellingen worden ingeschakeld om aanvullend onderzoek uit te voeren.

Waar het in eerste instantie om gaat is bedrijven enthousiast te maken om over hun branche-grenzen heen te kijken en innovaties op te pakken. Dit gebeurt in workshops waarin bedrijven met elkaar delen wat ze over en nodig hebben. Dit kunnen concrete materialen of producten zijn maar ook kennis en reststromen. Door deze informatie van alle bedrijven te combineren ontstaan interessante verbindingen. Het programma helpt deze verbindingen aan de basis tot stand te brengen, en zorgt ervoor dat goede verbindingen ook blijven bestaan en uitgroeien naar nieuwe business. Interessant zijn juist de combinaties van activiteiten en productinnovaties tussen de verschillende sectoren, de cross-overs.

De organisaties die SIGMA van harte aanbevelen en ondersteunen zijn:

  • VNO-NCW Midden
  • KIEMT
  • MKB Deventer
  • Harold Vullink
  • Driven by Values

Powered by: