SIGMA Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen
 

Initiëren en begeleiden

Initiëren en begeleiden
SIGMA heeft als doelstelling om bedrijven met elkaar te verbinden en symbiose tot stand te brengen. Dit doen wij middels de workshops die we organiseren en de inzet van onze practitioner en innovators die dagelijks beschikbaar zijn voor onze bedrijven.

De Practitioner en Innovators
De innovators en practitioner van SIGMA bieden ondersteuning aan de bedrijven in het netwerk, zij weten alles op het gebied van duurzaamheid en zetten dagelijks hun kennis en kunde ter beschikking. Zij hebben met de deelnemende bedrijven een verdiepingsslag gemaakt en symbiose trajecten gestart, dit varieert van projecten waar duurzame energie wordt uitgewisseld, afvalstoffen waar bruikbare onderdelen uit worden gefilterd of afvalstoffen waar nieuwe producten van worden gemaakt.

De workshop
Het doel van de workshops is om inzicht te krijgen in wat bedrijven nodig en/of over hebben en bedrijven aan elkaar te verbinden. Het kan hierbij gaan om concrete materialen, producten of reststromen maar ook over kennis. Gedurende de workshop zijn bedrijven in wisselende samenstellingen met elkaar in gesprek om deze verbindingen te vinden. Tijdens de workshop worden bedrijven gemotiveerd om over hun branche-grenzen heen te kijken.

Naar aanleiding van de workshop krijgt elke deelnemer een rapport waarin staat welke verbindingen mogelijk interessant zijn voor het bedrijf. Daarnaast worden de gegevens door het SIGMA-team in een vertrouwelijke database ingevoerd waaruit naar mate de database verder gevuld wordt ook op latere tijdstippen nog kansen naar boven kunnen komen.

De komende twee jaar zullen meerdere bijeenkomsten plaatsvinden waarvoor u zich via het formulier kunt aanmelden.

Vertrouwelijkheid
De vertrouwelijkheid van de gegevens die u als bedrijf deelt, wordt geborgd door VNO-NCW Midden en Driven by Values. Deze partijen zijn, behoudens voor zover wettelijke bepalingen tot mededeling verplichten, verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle vertrouwelijke gegevens. Aan het einde van de looptijd van het programma, besluiten de partijen gezamenlijk wat met de aanwezige gegevens gaat gebeuren. De inhoud van de database zal niet voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld worden.