SIGMA Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen
 

Workshop 2: SIGMA Achterhoek

Datum/Tijd
29/11/2018
09:00 - 13:00

Locatie
De Steck
Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem


Wat gaan we concreet doen? Tijdens de workshop wordt door de begeleiders vraag en aanbod gebundeld en kennis uitgewisseld van nevenstromen en alle andere hulpbronnen die de deelnemende bedrijven zoeken en/of juist beschikbaar hebben, waarna er een match kan ontstaan die voor alle partijen win/win situaties oplevert. Deze uitwisseling van kennis vindt in een aantal ronden plaats.

Naar aanleiding van de workshop krijgt elke deelnemer een rapport waarin staat welke verbindingen mogelijk interessant zijn voor het bedrijf. Ook worden de gegevens door de begeleiders in een vertrouwelijke database ingevoerd waaruit, naar mate de database verder gevuld is, ook op latere tijdstippen nog matches naar boven kunnen komen.

Vervolgens kunt u gebruik maken van ondersteuning en begeleiding bij het eventuele vervolgtraject om tot implementatie van nieuwe activiteiten en samenwerking over te gaan.

Programma
 9.00 uur Ontvangst
 9.30 uur Korte inleiding en uitleg project
10.00 uur Aanvang rondes uitwisselen kennis tussen bedrijven
12.00 uur Plenaire afronding en lunch
13.00 uur Einde workshop

Aanmelden