SIGMA Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen
 

Verslag terugkomsessie SIGMA, een update en the next step

Verslag terugkomsessie SIGMA, een update en the next step

Op 4 december was er een terugkomdag voor alle deelnemers die aanwezig waren geweest bij / dan wel interesse hadden getoond in een workshop in één van de vier regio’s. Gastheer was BINX Smartility in Groenlo.

De aanwezigen geven aan dat het goed is om ook eens in een andere regio binnen Gelderland aan te sluiten. Op deze wijze leer je ook andere partijen kenen die ook actief bezig zijn met deze onderwerpen. Eenieder onderkent dat onbekend onbemind maakt; het contact is makkelijker als je elkaar al eens ontmoet hebt; je belt of mailt dan iets sneller.

Doel van de bijeenkomst was tweeledig:

 • Leren van de opgedane ervaringen (lessons learned)
 • De aanwezige ondernemers een volgende stap te laten zetten met betrekking tot
  circulaire economie.

Terugblik vorige workshops:
Op de vraag wat de ondernemers hebben meegenomen uit de workshop komen de volgende opmerkingen:

 • Je moet zelf het initiatief nemen bij dit onderwerp door contact te zoeken met mogelijke andere partners en het gesprek aan te gaan.
 • Meer kennis over het onderwerp.
 • Nieuwe contacten in de regio.
 • Meer informatie over buurtbedrijven.
 • Dat je met elkaar in gesprek moet gaan over bedrijfsprocessen om te kijken of het ergens
  elkaar raakt.

De ondernemers hebben met betrekking tot het onderwerp circulaire economie en reststromen de volgende leasons learned ervaren:

 • De kwaliteit voldoet niet altijd om gebruikt te worden bij de realisatie van een ander
  product.
 • De hoeveelheid is niet altijd voldoende.
 • Gelijktijdigheid ontbreekt soms.
 • Techniek is niet altijd aanwezig.
 • Afstand bemoeilijkt soms een mogelijke samenwerking.
 • Betrouwbaarheid/bedrijfszekerheid zeker m.b.t. energie.
 • Urgentie ontbreekt bij andere partijen.
 • Samenwerking maakt mogelijk ook afhankelijk van andere partijen. Partijen willen niet
  afhankelijk zijn.

Wat heb je nodig om (meer) circulair te ondernemen?

 • Betrouwbaarheid andere partijen.
 • Vertrouwen, en vervolgens transparantie over wie wat te bieden heeft.

Nieuwe mogelijkheden en potentiële matches

Enkele voorbeelden van nieuwe mogelijk matches die door de aanwezigen zijn genoemd:

 • Papier:
  Is het mogelijk om de papieren handdoeken (sanitaire middelen in toiletten) weer in te zamelen en het papier te verwerken? Nu komt dit papier bij het restafval terecht.
 • Groepsvervoer
  Is het realistisch en haalbaar om als bedrijf dat zich richt op detachering aanvullend groepsvervoer te leveren, dus mensen ophalen en brengen naar de werklocaties (volledig elektrisch vervoer)?
 • Petflessen
  Een fietsfabrikant is aan het kijken of hij duurzaamheid terug kan laten komen in onderdelen van de fiets. Zo denkt hij bijvoorbeeld aan het inzamelen en vermalen van petflessen die vervolgens dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor jasbeschermers.
 • Plastic plantenpotten
  Reststroom van plastic (o.a. veel plantenpotten) bij tuinderijen afrekenen in CO2-emissie reductie i.p.v. in euro’s?
  Kan er voldoende plastic geleverd worden (min. een paar duizend kilo) om die plastic als grondstof te gebruiken voor bijv. jasbeschermers (een vraag die fietsfabrikant heeft uitgezet)?
 • Verpakking
  Verschillende studenten doen onderzoek naar de mogelijkheden voor verpakking, om deze plastic-vrij te maken. De enige uitzondering waarbij dit niet mogelijk is, is UV-folie, hier bestaat geen alternatief voor.

Hoe verder?
Circulair ondernemen blijft natuurlijk een belangrijk onderwerp. Dit programma gaat daarom ook in 2020 verder. Daarbij worden een aantal nieuwe regio’s aangedaan en in een aantal regio’s wordt voor een 2e keer de workshop aangeboden.
De voorlopige planning 2020 ziet er als volgt uit:

 • Maart: Arnhem Noord Veluwe i.s.m. regio Zwolle
 • April: Foodvalley / Ede i.s.m. Living Lab Deventer
 • uni: Winterswijk • September: Rivierenland (1-9-2020) Nijmegen
 • November: Apeldoorn

Kijk voor de exacte data en inschrijven in de agenda op de website https://sigma.circles.nu/
Meer informatie?
Neem dan contact op met Peter Mertens, Driven by Values, mobiel 06 – 622054471 of per mail p.mertens@d-bv.nl

Download hier de presentatie van de terugkomdag