SIGMA Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen
 

Enthousiasme voor circulaire economie na interactieve workshop SIGMA in Rivierenland

Donderdag 4 april vond de vierde Sigma workshop plaats bij Gispen in Culemborg . Deze ochtend werd door 14 ondernemers uit Rivierenland actief en enthousiast deelgenomen aan de workshop reststromen-uitwisseling van het SIGMA-project. In een tijdsbestek van drie uur hebben de bedrijven met veel inzet gezamenlijk onderzocht of er mogelijkheden zijn om elkaars reststromen nuttig te gebruiken. Reststromen/restcapaciteit kan de vorm hebben van een reststroom, maar het kan ook betrekking hebben op capaciteit in kennis, ruimten, machines etc.
Dit initiatief van VNO-NCW in samenwerking met RCT en met steun van de Provincie Gelderland wordt gratis aangeboden en wordt op meerdere locaties in de provincie georganiseerd gedurende de komende anderhalf jaar.,

Gispen
Als locatie is voor het bedrijfsgebouw van Gispen in Culemborg gekozen. Gispen is een bedrijf dat de circulaire economie volledig omarmd heeft en zowel in haar productie als in haar dienstverlening de circulaire principes doorgevoerd heeft; concreet betekent dit dat

“Gispen is in transitie. HERGEBRUIK > WAARDEBEHOUD > MINDER VERBRUIK > Dit zijn de sleutelwoorden van een circulaire economie. Gispen gelooft in deze circulaire principes. Overtuiging is dat zowel nieuwe als hergebruikte, goed ontworpen producten garant staan voor een duurzaam interieur.”

Interactieve workshop SIGMA
De workshop omvatte een toelichting door Richard van Gemert van Driven By Values van het programma en het belang van een circulaire economie op regionaal niveau belicht. Een circulaire economie draagt namelijk bij aan nieuwe businessmodellen voor bedrijven en kortere kringlopen van grondstoffen en restproducten. Waar bedrijven op dit moment betalen om restproducten af te voeren, kunnen deze wellicht van waarde zijn voor andere bedrijven.

Enkele veelbelovende matches
Gedurende de ochtend hebben de aanwezige bedrijven toegelicht wat zij voor producten en services creëren, over welke restcapaciteit zij beschikken en om welke producten en diensten zij vragen. Het resultaat: tijdens bijeenkomst kwamen al enkele tientallen mogelijke koppelingen, “matches” tussen de verschillende bedrijven gebaseerd op de informatie die tijdens workshop onderling is uitgewisseld, naar boven.

Voorbeelden hiervan zijn:

• Het bedrijf Depot4 dat een marktplaats voor technische materialen is door verschillende deelnemers benaderd om door de tussenkomst van Depot4 van hun overtollige voorraden technische materialen af te komen.
• Het bedrijf Mobilyze is in gesprek met Werkzaak Rivierenland om ondersteuning te bieden bij de verduurzaming van het wagenpark van Werkzaak.
• Het textielbedrijf PPE-factory bekijkt samen met 100% Zomer of de textielrestanten ingezet kunnen worden bij de inrichting van het circulair hotel van 100% Zomer.

Het vervolg
De bedrijven worden actief benaderd om ze te helpen en adviseren bij het concretiseren van deze matches in de vorm van te realiseren samenwerkingsprojecten.

Ook een workshop bijwonen?
Deze interactieve workshop wordt nog enkele malen georganiseerd in de provincie Gelderland op verschillende locaties. Voor meer informatie kunt u kijken in de agenda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *